hageredskaper oppstilt langs en mur
Foto: zen/unsplash

Hvordan få flere til å delta på dugnad?

Det er positivt at styret tar initiativ til dugnad, men det er som regel alltid noen som ikke deltar. Dette kan du gjøre - og ikke gjøre - for å få flest mulig til å delta.

Tekst: Marianne Helgesen
Publisert: 31.3.2022

Oppmøte på dugnad

Dugnad er ikke bare vedlikeholdsarbeid, det er også en møteplass for alle som bor i sameiet eller borettslaget. Vi tok en prat med Malén Stølen, advokat i Bate, for å høre hva man kan gjøre for å få flere til å delta på dugnad.

- Det beste rådet er å planlegge godt og kanskje gjøre noe ekstra hyggelig for de som deltar, for eksempel arrangere en grillfest, sier hun.

Belønning, ikke bot

I vedtektene eller ordensreglene står det ofte at dugnad er pliktig, men Stølen forklarer at det likevel ikke er lov å gi bøter til beboere som ikke deltar på dugnad:

- Mange tror det er mulig å gi bot til beboere som ikke deltar, for eksempel på 500 kroner. Men dugnad er frivillig, ulønnet arbeid for fellesskapets formål. Likevel må dere gjerne ha med i vedtektene at det er pliktig oppmøte. Det tydeliggjør at det er en forventning om at alle skal delta.

dame foran lavblokk
Malén Stølen, advokat i Bate

Det som derimot er mulig, er å heller premiere eiere som deltar.

- Men, premiering må planlegges grundig, og man må ha et bevisst forhold til regelverket, påpeker advokaten, og skisserer opp følgende eksempel:

Ti rekkehus skal males. Styret finner ut at det vil koste 20 000 kroner per hus å få gjort jobben profesjonelt. De fleste beboerne ønsker å male husene sine selv, og det legges opp til det. Men det er to beboere som ikke vil male selv. I dette tilfellet er det mulig å si at alle som maler husene sine selv, slipper å være med og dekke utgiftene for malejobben. De to som ikke maler kan faktureres i etterkant, med hjelp fra Bate.

hageredskaper oppstilt langs en murvegg
Foto: zan/unsplash

Ikke gjør hele jobben selv

Nederst i saken finner du fire gode dugnadstips. Før vi presenterer dem, har advokaten én siste, viktig oppfordring på lur:

- Dersom det år etter år kun er styret selv som deltar på dugnaden, eller deltakelsen er svært lav, kan dere vurdere om det er et bedre alternativ å få arbeidet gjort profesjonelt. Da fordeles kostnadene på alle eierne gjennom felleskostnadene.

Lyspære
Fire gode dugnadstips:
  • Planlegg godt: Lag lister med oppgaver og deleger ansvar etter evne. Noen har kanskje ikke helse til å stå i en stige og klippe grener, men kan i stedet steke vafler. Det er viktig å gjøre et godt forarbeid slik at det blir et hyggelig arrangement for alle.
  • Ha gjerne faste, årlige tidspunkter for dugnader, for eksempel tredje helgen i april.
  • Sørg for å ha riktig utstyr tilgjengelig til oppgavene som skal utføres.
  • Informer om dato i god tid, og minn beboere på dugnaden. Send gjerne påminnelse i ulike former, som ved å bruke oppslagstavlen i Portalen i tillegg til å legge lapp i postkassene.