Royalimpregnert kledning

Neste skritt for deg med royalimpregnert kledning

SINTEF har vurdert brannsikkerheten i boligbygg med royalimpregnert kledning og oppsummert resultatene i en uttalelse. Men hva sier den egentlig – og hva betyr uttalelsen for deg?

Tekst: Cecilie Birkeland
Publisert: 30.9.2021

I vinter ble brannklassifiseringen til royalimpregnert kledning nedjustert. Nye tester viste at kledningen kunne være mer brannfarlig enn først antatt, og SINTEF satte i gang undersøkelser for å gi bransjen og boligeierne mer kunnskap.

Nå har forskningsinstituttet kommet med en uttalelse som forteller mer om brannsikkerheten til boliger i risikoklasse 4 i brannklasse 1. Boligene de har vurdert, har royalimpregnert kledning med tette skjøter mellom kledningsbordene og minst 19 mm tykkelse på kledningen.

Dette sier rapporten

– Enkelt forklart mener SINTEF at royalkledning kan utgjøre en risiko for personsikkerheten i disse byggene dersom de kun har rømningsmulighet (vindu/dør/trapp) via én fasade, og denne fasaden har royalkledning. For de byggene dette gjelder vil det være nødvendig å gjøre tiltak for å ivareta personsikkerheten. SINTEF har vurdert at det i praksis vil være nødvendig å gjøre aktive tiltak for å sikre rømning og redning i relativt få av de mindre bolighusene, forklarer Malén Stølen, advokat i Bate.

Når det kommer til verdisikring og fare for brannspredning, kan det imidlertid være behov for tiltak for flere av bygningene. Her utgjør royalimpregnert kledning en risiko for bygg som blant annet har takutstikk, carport eller overbygg, eller hvor det er fare for brannspredning til eller fra nabobygg, ifølge uttalelsen.

Reklamasjoner avslått

Da brannklassifiseringen ble nedjustert, valgte mange å reklamere på kledningen. Flere har siden fått avslag fra sine leverandører med henvisning til SINTEFs uttalelse.

– Naturlig nok tenker mange; ok, så var det ikke så farlig likevel. Men vi oppfordrer likevel kundene våre til å se nærmere på hva som faktisk står i uttalelsen fra SINTEF. SINTEFs uttalelse sier ikke noe om selve brannklassifiseringen, men hvorvidt det er en forhøyet risiko for skader på eller i bygg i den aktuelle brannklassen, påpeker Stølen, og legger til:

– Det kan være lurt å hente inn fagkompetanse fra et konsulentfirma som driver med prosjektering og brannrådgivning for å vurdere om forutsetningene SINTEF har nevnt som risikofaktorer, er til stede hos dere. Uttalelsen SINTEF nå har kommet med, gir heller ingen endelig konklusjon for bruk av royalimpregnert kledning.