Byggetrinn 3 på Hovemarka blir lagt ut for salg etter sommerferien 2021.

Meld interesse for Hovemarka gård 44