Brannkonstabel David Riska hilser på styreleder Magne Lea i høyden

Branninspektørenes 10 tips til styret

Nyttige råd fra brannvesenet til styremedlemmer i nye og eldre boligselskap.

Tekst: Cecilie Birkeland
Publisert: 3.9.2021

1

Har dere direktevarsling til brannvesenet? Da har dere gjerne også en nøkkelsafe på byggets fasade? Glem ikke å informere brannvesenet hvis dere skifter nøkler. Da vil de komme og legge ny nøkkel i safen. Med nøkkeladkomst slipper brannvesenet å bryte seg inn, og sparer verdifull tid hvis de skal ta seg inn i bygget.

2

Har dere branntavle? Veldig bra – den gir nyttig informasjon til brannvesenet ved et eventuelt oppdrag. Her kan dere også avverge unødvendige utrykninger hvis det har blitt løst ut en falsk alarm. Men, pass på at beboerne trykker på «Tilbakestill» og ikke «Avstill», slik at det er mulig å lese av hvor alarmen startet hvis situasjonen likevel skulle bli nødvendig å rykke ut.

3

Heng opp orienteringsplan ved inngangen. Denne kan hjelpe både beboerne og brannvesenet med å lokalisere hvor det brenner.

4

Hold rømningsveiene ryddige. Enkle regler er lettere å overholde: I ganger og trapperom bør det ikke oppbevares noe. Møbler, skostativ, barnevogner og pynt kan utgjøre en brannfare. Det står også i veien for evakuering.

Julepynt i gang i boligblokk
Koselig, men ikke ufarlig: Bildet er tatt av Rogaland brann og Redning i et lokalt leilighetsbygg.
Foto: Rogaland brann og redning

5

Sørg for at lading av el-kjøretøy kun skjer ved hjelp av godkjente ladestasjoner. Lading i stikkontakt og med skjøteledning er en brannrisiko.

6

Søppelspann bør aldri være oppstilt langs en brennbar fasade. Nedgravde søppelcontainere er den beste løsningen – spesielt i bynære strøk hvor det er høyere risiko for hærverk og ildspåsettelse.

Nedgravde søppelcontainere
Nedgravde søppelspann utenfor Sameiet Tielvene.

7

Gass må ikke oppbevares i kjellere eller på loft.

8

Sørg for å motta FDV-dokumentasjon på samtlige branntekniske installasjoner. Brannkonsept og branntegninger er også en del av FDV-dokumentasjonen. Få på plass serviceavtaler som gjør at dere kan stole på at det branntekniske utstyret, som brannslanger og sprinkleranlegg, fungerer når det trengs.

Sprinkleranlegg i kjellerbod
Tips gjerne beboerne om at de ikke må lagre objekter helt opp til sprinkleranlegget.

9

Har dere utganger som kun brukes som rømningsvei? Glem ikke å kontrollere og vedlikeholde disse. Det gjelder også brannstiger, som kan være vanskelige å åpne hvis de aldri blir brukt.

10

Sørg for at stigebilen har god tilkomst – og merk gjerne oppstillingsplassen med et eget skilt. Det gjør det lettere å hindre at tilkomsten blir blokkert. Brannvesenet kan kontaktes for informasjon om riktig skilting.