dame som sitter i et møte

Jeg er ny i styret - Hva nå?

Er du nettopp valgt inn i styret? Gratulerer! Nå starter et viktig og spennende verv - med mye å sette seg inn i. Her er ti gode råd for å komme i gang med styrearbeidet.

Tekst: Marianne Helgesen
Publisert: 2.5.2022

Ny i styret?

Styret har ansvar for å gjennomføre tiltak som blir bestemt i årsmøtet eller generalforsamlingen. Bygninger og fellesareal skal ivaretas, og et godt mål for styret er å skape et godt sted å bo - for alle.

Her er ti gode råd for hvordan du kommer i gang:

1. Dine viktigste hjelpemidler: Rådgiveren og Portalen på bate.no

De fleste som har avtale med Bate får sin egen rådgiver. Rådgiveren er ekspert på drift av borettslag og sameier.

- Rådgiveren er her for å bistå deg i ditt nye verv, og kan hjelpe til med alt fra gjennomføring av årsmøte eller generalforsamling, til betaling av regninger i Portalen eller å sette opp andre tjenester vi tilbyr, sier Liv Marie Stangeland, leder for kunderådgivning i Bate.

grønn plen mellom blokker og bilde av dame
Liv Marie Stangeland, leder for kunderådgivning i Bate.

Gjør deg kjent med Portalen på bate.no. I Portalen kan du blant annet utføre praktiske styreoppgaver, behandle fakturaer og planlegge møter. Her samles alt på ett sted, og alle i styret kan følge med på hva som foregår.

2. Fordel oppgaver

Styret har mange oppgaver og et godt tips er å fordele oppgavene. Jobben blir lettere når dere er flere. Noen oppgaver er å holde oversikt over økonomien, betale regninger, håndtere HMS-oppgaver, behandle forslag fra eiere og sørge for vedlikehold av bygg og fellesarealer.

3. Årshjulet

Bildet under viser årshjulet med faste styreoppgaver gjennom året. Våren er tid for dugnad og årsmøte eller generalforsamling. Sommer er en fin tid for vedlikeholdsarbeid, styremøte og gjerne en sommerfest. Om høsten begynner jobben med budsjett for neste år og vinteren skal regnskapet gjøres og neste årsmøte planlegges.

bilde av en sirkel med fire sesonger
Styreåret og aktiviteter

4. Gjør deg kjent med vedtektene og ordensreglene

Vedtektene bestemmes i årsmøtet og kan ikke endres uten flertall ved neste årsmøte. Bor du i et borettslag er det greit å vite at styret kan endre ordensreglene ved behov.

5. Oversikt over økonomien

Selv om Bate fører regnskap på vegne av boligselskapet ditt, er det styret som godkjenner fakturaer, holder oversikt over økonomisk status, vurderer nivået av felleskostnadene og vedtar budsjett for kommende år. Det er ikke kjekt å varsle en økning i felleskostnadene, men skal dere gjennom en større rehabilitering er det sjelden noen vei utenom.

bilde fra portalen for styremedlemmer på bate.no
I Portaler kan du gjøre de fleste styreoppgavene.

6. Spør en ekspert

Flikke eller fikse? Bygg og fellesareal skal vedlikeholdes og det er ikke alltid lett å vite hva som bør gjøres. Bate har dyktige fagfolk som kan hjelpe dere med teknisk rådgivning og større rehabiliteringsprosjekter. Les mer om Bates oppgraderingsplan.

7. Sjekk forsikringsavtalen

Styret er ansvarlig for bygninger og fellesarealer. Et stort ansvar som er lettere å bære med en god forsikringsavtale. Sjekk hvilke forsikring dere har. Har dere forsikringen til If gjennom Bate, tar vi oss av skadeoppfølging. Les mer om totalforsikringen til If her.

Lyspære
Temakveld for nye styremedlemmer

Er du ny i styret og kjenner deg litt usikker på rollen? Da er du velkommen til temakveld for nye styremedlemmer 24. mai klokken 18.00. Meld deg på her.

8. Er HMS-dokumentene på plass?

Mulige farer og problemer skal kartlegges, og det er pålagt med et dokumentert HMS-system. Det skal nemlig settes inn tiltak som reduserer risikoen for mulige farer. Kanskje har dere HMS-dokumentene på plass, hvis ikke har Bate en HMS-rådgiver som fikser jobben for dere.

9. Planlegg årsmøtet i god tid

Bruk Portalen på bate.no - her finner du framdriftsplan som viser hva dere må gjøre og når. Årsmelding skal skrives og sendes til beboerne sammen med innkallingen. Mal til hvordan du skriver en årsmelding finner du i Portalen. Arbeidet med årsmøtet starter gjerne i januar, og må avholdes innen utgangen av juni.

mor og barn med vannekanner og planter

10. Søk om Grønne kroner

Visste du at Bate har et bærekraftsfond? Bates grønne kroner er øremerket grønne og sosiale tiltak i boligselskapene våre. Har dere en god idé kan dere søke om inntil 30 000 kroner i støtte. Kanskje en felles grønnsakshage? Søk om Grønne kroner her.